Okulær migrene (migrene med synlig aura)

Hva er det?

Forut for migreneanfallet inntreffer visuelle aurasymptomer som ofte opptrer i form av en blind flekk (scotoma) i synsfeltet, noen ganger med blinkende omriss. Noen pasienter snakker også om oftalmisk migrene når den pulserende smerten i anfallet er lokalisert rundt et øye.

Cefaly?

Indikert når anfallene er hyppige (flere ganger i måneden). Virkningen av Cefaly er først og fremst å forebygge for å redusere hyppigheten av migreneanfall. Den kan også redusere smerten under et anfall.

Fordeler?

Signifikant forbedring for 2 av 3 pasienter.