Kronisk migrene

Hva er det?

Dette er migrene som har vart en stund og hvor anfallene er blitt meget hyppige. Hodepinene er til stede mer enn annenhver dag (pasienten lider av hodepine mer enn 14 dager i måneden).

Cefaly?

Er bevist effektiv mot forbigående migrener. For kroniske migrener er vi enda ikke helt sikre – imidlertid er mange pasienter tilfredse med virkningen av Cefaly. Spesielt med hjelpen den gir til å redusere medisinforbruket.

Fordeler?

Sannsynlig forbedring for mer enn 50 % av alle tilfeller.