Forbigående migrene

Hva er det?

Dette er migrene (vanlige eller med aura) som er kjennetegnet ved anfall med varierende lengde (4 til 72 timer) Mellom anfallene er det ingen symptomer. Hyppigheten på angrepene varierer, fra ett i måneden (eller mindre) til flere ganger i uken.

Cefaly?

Indikert når anfallene er hyppige (flere ganger i måneden). Virkningen av Cefaly er først og fremst å forebygge for å redusere hyppigheten av migreneanfall. Den kan også redusere smerten under et anfall.

Fordeler?

Signifikant forbedring for 2 av 3 pasienter.