Spenningshodepiner

Hva er det?

Tett eller trykkende smerte, ofte beskrevet som en bjelke mot venstre og høyre del av den ytre delen av hodeskallen. Hodepiner fra spenning i nakken forverres ikke av fysisk aktivitet og ledsages heller ikke av brekninger eller synsforstyrrelser.

Cefaly?

Nøkkelindikasjonen for Cefaly er migrene, men data indikerer imidlertid at det kan være svært nyttig for enkelte pasienter som har fremre spenningshodepine.

Fordeler?

Signifikant forbedring i mer enn 50 % av alle tilfeller.