60 dagers fri returrett på Cefaly Enhet

Utover norsk forbrukerkjøpslov som er 14 dager*, gir vi 60 dagers prøveperiode med fri returrett ved kjøp av Cefaly DUAL og Cefaly 2 enheter. Prøveperioden begynner når produkt er blitt levert.

Bare produkter som blir returnert i perfekt stand og komplett i original emballasje blir akseptert.

Returer sendes til: Timik AS, Brynsveien 16, 0667 Oslo

Timik AS refundere betalt beløp, eks. fraktkostnader. Tilbakebetaling vil skje innen 14 dager når vi har mottatt enheten i retur eller du fremlegger kvittering for forsendelsen.

*14 dagers returordning (angrefrist) gjelder bestilling av ekstra forbruk som ikke følger med cefaly enheten (som elektroder, Occipital kit (Arnold kit), PrepareTM-våtservietter) og det må tilbakeleveres uåpnet i original emballasje.

Denne bestemmelsen gjelder bare for nettsalg til kunder.