Kliniske studier

Cefalys effektivitet er demonstrert gjennom kliniske studier som har pågått siden 2008. Resultatene av studiene har blitt publisert i høyt respekterte medisinske tidsskrifter.

Akutt behandling av migrene

Type klinisk studie Konklusjon Vitenskapelig publikasjon
Dobbel blindtest vs placebo Sedativ effekt BMC Neurology 2011
Åpen pilotstudie Effektiv for akutt behandling av migreneanfall Neuromodulation 2017
Undersøkelse Effektiv for brukere i «den virkelige verden Acta Neurol Belg. 2017
Pivotal randomisert dobbelblindtest vs. placebo Trygghet og effektivitet for behandling av akutte migreneanfall Cephalalgia 2018
Åpen pilotstudie Effektiv for lindring av migrene Cephalalgia Reports 2019
Pivotal randomisert dobbeblindtest vs. Placebo Effektiv og trygg for akutt behandling av migreneanfall ClinicalTrials. gov
Åpen pilotstudie Effektiv mot avbryte migreneanfall ClinicalTrials. gov

Forebyggende behandling av migrene

Type klinisk studie Konklusjon Vitenskapelig publikasjon
Randomisert dobbeblindtest vs. Placebo Effektiv for forebygging av migrene Neurology 2013
Kohorstudie av 2300 pasienter Tryggeste migrenebehandling Journal of Headache and Pain 2013
Responsgrad Førstelinjebehanding Journal of Headache and Pain 2015
Prospektivt studie på kronisk migrene Effektivitet på kronisk migrene Neurological Sciences 2017
Prospektiv forskning på refraktær migrene Effektivitet på refraktær migrene BMC Neurology 2017

Neurofysiologi og virkningsmekanisme

Type klinisk studie Konklusjon Vitenskapelig publikasjon
PET-scanning Sentral effekt av Cefaly Cephalalgia 2016
Action mechanism Nåværende kunnskap om mekanismer i trigemial nerve Internal Medicine Review 2017
fMRI Sentral effekt av Cefaly Frontiers in Neurology2017
Gjennomgang Bekreftelse av tidligere data Pain and Therapy journal 2015
Fremkalt kortikalt potensial Sental handling av Cefaly Cephalalgia 2018
Vudering Begrunnelse av elektriske parametre Cephalalgia 2018