Akutt behandling

Akutt migrenebehandling (1 time)

  • Betydelig smertelindring for 8 av 10 pasienter
  • Fullstendig smertelindring for én tredjedel av pasientene
Fullstendig smertelindring for
32%
Betydelig smertelindring for
85%

Forebygging

Forebygging av migrene (daglig behandling i 20 minutter)

nedgang i antall
migreneanfall:
54%
reduksjon av medisinforbruk
tilknyttet migrene:
75%