Hvordan bruker jeg Cefaly?

Mer enn 95 % av dem som bruker Cefaly, synes den er svært enkelt i bruk.

Alt som må gjøres er å trykke på én knapp, så begynner økten automatisk.
I praksis består én Cefaly-økt av 6 stadier:

1

Rens huden

Rens pannehuden grundig med en «Prepare»-renseserviett eller såpe og vann. Dette steget er nødvendig for å avfette huden og sørge for at elektroden fester seg godt.

Cleansing the skin

2

Plasser elektroden

Bruk et speil til hjelp for å plassere elektroden korrekt i pannen. Den smaleste delen av elektroden skal peke ned mot nesen. Den nedre, kurvede kanten skal plasseres like over toppen av øyenbrynene.

Placing the electrode

3

Plasser Cefaly

Løft apparatet og før baksiden med de to magnetene mot den midtre delen av elektroden. Apparatet tiltrekkes av de to kontaktsonene på elektroden og blir automatisk stilt i posisjon.

Placing Cefaly

4

Begynn økten

Dual Model (2 funksjoner: «Akutt» og «forebyggende»)

  • Trykk én gang på knappen for å starte Program 1 (akutt). Du hører et enkelt pip. Program 1 er designet for å behandle akutte migreneanfall.
  • Trykk på knappen to ganger for å starte Program 2 (forebyggende). Du hører to påfølgende pip. Program 2 er utformet for å forebygge migreneanfall.

Starting the treatment

5

Juster intensiteten

Intensiteten vil gradvis øke i løpet av de første 14 minuttene av økten. Hvis følelsen av Cefaly blir for intens, trykk én gang for å stabilisere intensiteten. Intensiteten vil ikke øke igjen av seg selv i løpet av økten.

Du kan velge å øke intensiteten igjen ved å trykke og holde på knappen: Når du trykker på knappen øker intensiteten, og den stabiliseres igjen når knappen slippes ut.

Starting the treatment

6

Lengde på økten og avslutting

Enheten slår automatisk av ved slutten av en økt (én time for akutt funksjon og tjue minutter med forebyggende funksjon). Fjern enheten ved å trekke den fremover, bort fra elektroden.

Placing Cefaly