Hvordan fungerer Cefaly?

De fleste hodepiner og migrener involverer Trigeminusnerven. Den største forgreiningen til nerven ender ved øyehulen, under huden i pannen.

Nervestimulering av trigeminusnerven med:

  • Cefaly «akutt funksjon» (høyfrekvens, én lang økt) gir en sedativ effekt på nervesystemet som lindrer hodepinesmerte.
  • Cefaly «forebyggende funksjon» (lavfrekvens, korte, daglige økter) gjenoppretter gradvis normal metabolisme i frontotemporal cortex; det vil si at den bidrar til å heve terskelen for at pasienten får migrene, som følgelig reduserer hyppigheten av migreneanfall.
Treatment and prevention of miraine: Cefaly